Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Heavy = Tung

Heavy är en del av kapitlet Adjektiv.