Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hiss heter Elevator på engelska

Hiss är en del av kapitlet Transport.