Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

House = Hus

House är en del av kapitlet Byggnader.