Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Hud heter Skin på engelska

Hud är en del av kapitlet Kroppen.