Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Huvud heter Head på engelska

Huvud är en del av kapitlet Kroppen.