Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

India = Indien

India är en del av kapitlet Länder.