Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Informera heter Inform på engelska

Informera är en del av kapitlet Verb - Kognition.