Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Integer = Heltal

Integer är en del av kapitlet Matematik.