Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Iodine = Jod

Iodine är en del av kapitlet Grundämnen.