Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Irland heter Ireland på engelska

Irland är en del av kapitlet Länder.