Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Javelin = Spjutkastning

Javelin är en del av kapitlet Idrott.