Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Jewel = Juvel

Jewel är en del av kapitlet Stenar och material.