Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Jod heter Iodine på engelska

Jod är en del av kapitlet Grundämnen.