Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Jogga heter Jog på engelska

Jogga är en del av kapitlet Verb - Rörelse.