Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Joke = Skämta

Joke är en del av kapitlet Verb - Kognition.