Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Juvel heter Jewel på engelska

Juvel är en del av kapitlet Stenar och material.