Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kale = Grönkål

Kale är en del av kapitlet Grönsaker och örter.