Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kalkylblad heter Spreadsheet på engelska

Kalkylblad är en del av kapitlet Datorer.