Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kanot heter Canoe på engelska

Kanot är en del av kapitlet Transport.