Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kidney = Njure

Kidney är en del av kapitlet Inuti kroppen.