Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kiss = Kyssa

Kiss är en del av kapitlet Verb - Kroppen.