Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Klockan ett heter One o'clock på engelska

Klockan ett är en del av kapitlet Tid.