Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Klor heter Chlorine på engelska

Klor är en del av kapitlet Grundämnen.