Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Ko heter Cow på engelska

Ko är en del av kapitlet Djur.