Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Komma heter Come på engelska

Komma är en del av kapitlet Verb - Rörelse.