Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kommunicera heter Communicate på engelska

Kommunicera är en del av kapitlet Verb - Kognition.