Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kondor heter Condor på engelska

Kondor är en del av kapitlet Fåglar.