Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Konkurs heter Bankruptcy på engelska

Konkurs är en del av kapitlet Ekonomi.