Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kontrakt heter Contract på engelska

Kontrakt är en del av kapitlet Ekonomi.