Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Koppar heter Copper på engelska

Koppar är en del av kapitlet Grundämnen.