Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kostnad heter Cost på engelska

Kostnad är en del av kapitlet Ekonomi.