Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Krypa heter Crawl på engelska

Krypa är en del av kapitlet Verb - Rörelse.