Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kryssningsfartyg heter Cruise ship på engelska

Kryssningsfartyg är en del av kapitlet Transport.