Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kudde heter Pillow på engelska

Kudde är en del av kapitlet Hemma.