Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kyla heter Cold på engelska

Kyla är en del av kapitlet Väder.