Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Väder (Weather)

I det här kapitlet lär du dig vad de vanligaste väderkoncepten heter på engelska.