Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Kyssa heter Kiss på engelska

Kyssa är en del av kapitlet Verb - Kroppen.