Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lastbil heter Truck på engelska

Lastbil är en del av kapitlet Transport.