Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Latitud heter Latitude på engelska

Latitud är en del av kapitlet Geografi.