Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Laugh = Skratta

Laugh är en del av kapitlet Verb - Kognition.