Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Leaf = Blad

Leaf är en del av kapitlet Växter och träd.