Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Learn = Lära (sig)

Learn är en del av kapitlet Verb - Kognition.