Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Left = Vänster

Left är en del av kapitlet Prepositioner och riktningar.