Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Leg = Ben

Leg är en del av kapitlet Kroppen.