Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lila heter Purple på engelska

Lila är en del av kapitlet Färger.