Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lily = Lilja

Lily är en del av kapitlet Växter och träd.