Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lion = Lejon

Lion är en del av kapitlet Djur.