Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Lip = Läpp

Lip är en del av kapitlet Kroppen.