Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Listen = Lyssna

Listen är en del av kapitlet Verb - Kognition.