Learn Swedish
Lär dig engelska
SWENGLISH

Logaritm heter Logarithm på engelska

Logaritm är en del av kapitlet Matematik.